Daily Archives: 17/05/2011


[Tư Duy] Sống Để Được… Ghét

Nguyên tắc đầu tiên: Đừng làm việc. Nguyên tắc thứ hai: Tránh nói ra sự thật. Nguyên tắc thứ ba: Cố “được” ghét. Và cuối cùng: Yêu một ai đó. Bạn sẽ có một cuộc đời đầy bận rộn… [box]Bài phát biểu của Adrian Tan (một luật sư tranh tụng người Singapore) tại lễ tốt nghiệp của Trường Nanyang Technological University (Singapore).[/box] Đừng đặt cuộc sống trong giới hạn của những người trung bình Thật là một vinh dự lớn […]