High Resolution Wallpapers Collection Vol 11


Qua 10 Vol được phát hành trước đây, mặc dù tôi có giới thiệu rằng những bộ sưu tập này bao gồm rất nhiều chủ đề và phong cách nhưng nó không phải là được xếp lộn xộn để đóng gói cho đủ mà tự thân mỗi Vol có thể xem như 1 chủ đề riêng biệt.

Vol 11 cũng như vậy, chủ đề lần này mang một chút nét Fantasy. Những hình nền đẹp và có độ phân giải cao [HD – Wallpaper] thích hợp cho màn hình wide được chọn lựa từ rất nhiều bộ sưu tập khác nhau. Bạn có thể tìm thấy và tải các Vol trước tại đây.

High Resolution Wallpapers Collection

Vol 11

Chỉ cần Copy pass có trong tên của File tại trang MediaFire để Unlock – không cần đánh lại pass vì có thể sai khi dùng chế độ Telex.

Pass: henrylongnguyen.com

© 2011, henrylongnguyen.com. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

2 thoughts on “High Resolution Wallpapers Collection Vol 11

    • Henry Long Nguyen

      Hiện Tại, 1 số Hình Nền những Vol từ 1 đến 12 đã bị phía dịch vụ Mediafire xóa đi như thông báo trong bài viết này: http://henrylongnguyen.com/thong-bao-ve-viec-cac-link-download-tu-mediafire-tai-blog-bi-xoa.html

      Bạn có thể quay lại sau 1 thời gian nữa sau khi tôi tìm lại các dữ liệu đó và UP lên 1 dịch vụ khác.