Yahoo Messenger 11 Final – Bản Cài Đặt Offline


Hiện là công cụ chat được ưa chuộng nhất Việt Nam. Sau gần 7 tháng tiến hành phát triển từ bản Beta. Cuối tháng 6 vừa qua, Yahoo Messenger 11 đã phát hành phiên bản chính thức (Final).

Tuy nhiên không có những cải tiến nào vượt bật so với trước đó mà chủ yếu là cải tiến khả năng tương thích với các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter và lỗi xung đột với hệ thống được Fix đáng kể.

Ở phiên bản này, Yahoo chú trọng việc giảm bớt chiếm dụng tài nguyên hệ thống (Ram) khi đang hoạt động ở chế độ nền và đưa vào bộ cài đặt này thêm vài mẫu Skin mới và một số icon cảm xúc mới.

Đây là link Download phiên bản cài đặt Offline từ chính hãng.
*Cập nhật bản 11.5.0.288 (14/6/2012)

Henry Long Nguyen

© 2011 – 2012, henrylongnguyen.com. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

One thought on “Yahoo Messenger 11 Final – Bản Cài Đặt Offline