Daily Archives: 05/12/2009


Tóm Lược Tính Cách 12 Cung Hoàng Đạo

Qua loạt bài đi sâu vào chi tiết tính cách của 12 Cung Hoàng Đạo cũng như giới thiệu cơ bản về kiến thức của loại hình tử vi này. Tiếp theo sẽ là bài viết tóm tắt những ý chính – những phần cơ bản và đặc trưng nhất của từng Cung. Một lần nữa tôi vẫn muốn nhắc lại rằng tất cả những gì về 12 Cung Hoàng Đạo chỉ là một chủ đề tham khảo – xem […]