Daily Archives: 09/05/2010


Sự Xung Khắc Giữa Các Cung và Lý Do

Lý do của chuyện không hợp nhau giữa cung này với cung kia trong Tử Vi Hoàng Đạo là điều được nhìn thấy trước qua giải thích Logic từ việc chỉ ra những đặc trưng trong tính cách mà-sẽ-hoặc-có thể dẫn đến đối nghịch giữa các cung với nhau. Tuy nhiên tài liệu này không mang tính khẳng định mà chỉ mang tính tham khảo. Việc chỉ ra những điểm không hợp nhau có mục đích cho bạn thấy và […]