Daily Archives: 24/02/2011


Là Sống… Hay Chỉ Đang Tồn Tại?

Mỗi cá nhân hợp thành tập thể rồi hình thành xã hội – đặt ra quy chuẩn – luật lệ đúng sai – Bằng cách đó chính chúng ta tạo ra dòng chảy cuộc sống và để nó cuốn lấy ta và những thế hệ khác ở tương lai. Đó là cách chúng ta gọi tên “cuộc sống” và cho như vậy là đang sống. Một đêm, ngồi chat với đứa em gái, con bé than thở về những lo […]