Daily Archives: 18/07/2011


Ảnh Hưởng Của Ngày Sinh Đến Tính Cách [Phần Kết]

Bắt đầu loạt bài này: Ảnh Hưởng Ngày Sinh Đến Tính Cách – Phần 1, tôi nhận được rất nhiều phản hồi trong đó có cả tiêu cực lẫn tích cực khiến tôi muốn đừng lại ở phần 2. Với phần tôi cũng sợ cái gì mà nói dai nói dài sẽ thành nói nhảm, nói lan man không đúng đề tài. Nhưng một số bạn nói rằng đã có mở đầu hãy có kết thúc. Và cũng như một […]