Daily Archives: 01/09/2009


Bản Quyền & Tác Quyền

“Bản Quyền” cái chuyện muôn thuở của dân Việt Nam ta và trên thế giới. Trên thế giới thì các bạn làm gì chắc không cần bàn tới vì chuyện đó để tổ chức Quốc Tế người ta xử lý nếu lỡ đụng chạm gì đó lớn lao. Riêng đối với người Việt Nam nào có sở thích chia sẻ các nguồn tài liệu, bài viết, kiến thức và nhất là biết đọc chữ. Hãy tôn trọng chút xíu nào […]