Trắc Nghiệm MBTI


Trắc Nghiệm MBTI Miễn Phí – Phần 2

Một lần nữa, nếu bạn còn quan tâm đến Trắc Nghiệm Tâm Lý MBTI để khám phá bản thân, chúng ta sẽ đến phần tiếp theo của loạt bài viết này và đây cũng là phần kết thúc về MBTI của tôi tại Blog Heavenly Wind. Cũng có nghĩa là tôi sẽ không giải đáp các thắc mắc về MBTI kể từ bài viết này, những kiến thức nâng cao hơn tôi sẽ để các bạn tự khám phá nếu […]


Trắc Nghiệm MBTI Miễn Phí [Phần 1]

Cập Nhật: 08/08/2016 Trước khi làm bài trắc nghiệm MBTI miễn phí này – sỡ dĩ phải nói là Free là vì đây là loại trắc nghiệm có trả phí… Vì lẽ đó, tôi thành thật khuyên bạn nên đọc kỹ và tìm hiểu sơ qua kiến thức cơ bản về MBTI, hệ thống phân loại tính cách này được đánh giá như thế nào, áp dụng ra sao qua tất cả các phần trong bài viết này. Tôi chia […]


ENTJ – The Executives – Nhà Điều Hành

ENTJ: Hướng ngoại – Trực giác- Lý trí – Nguyên tắc Những người thuộc nhóm ENTJ có lối sống chủ đạo là tư duy hướng ngoại, tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic. Lối sống thứ hai là trực giác nội tâm, nghĩa là họ nhận thức vấn đề bằng trực giác. MÔ TẢ CHUNG: ENTJ là những người có trực tiếp và thích trật tự. Điều này có thể được thể hiện bằng […]


ENFJ – The Givers – Người Cho Đi

ENFJ: Hướng ngoại – Trực giác – Tình cảm – Nguyên tắc Những người thuộc nhóm ENFJ có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng ngoại, tức là họ giải quyết những vấn đề theo cảm tính, hoặc theo cách mà những vấn đề đó phù hợp với hệ thống giá trị cá nhân của họ. Lối sống thứ hai là trực giác hướng nội, họ suy nghĩ về mọi việc dựa vào trực giác của bản thân. MÔ […]


ESFJ – The Caregivers – Người Chăm Sóc

ESFJ: Hướng ngoại – Giác quan – Tình cảm – Nguyên tắc Những người thuộc nhóm ESFJ có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thế giới qua cảm xúc của mình và những điều đó được thế giới quan của họ phản ánh như thế nào. Ngoài ra ESFJ còn có một lối sống thứ hai thiên về giác quan hướng nội, nghĩa là họ cảm nhận mọi việc qua năm giác […]


ESTJ – The Guardians – Người Giám Hộ

ESTJ: Hướng ngoại – Giác quan – Lý trí – Nguyên tắc Những người thuộc nhóm ESTJ có lối sống chủ đạo là tư duy hướng ngoại, tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic. Ngoài ra, ESTJ còn có lối sống thứ hai thiên về giác quan hướng nội, họ cảm nhận thế giới bằng các giác quan một cách rõ ràng và cụ thể. MÔ TẢ CHUNG: ESTJ thích hợp với trật tự […]