Daily Archives: 17/09/2009


Codark_Vol 1 – Chương Mở Đầu

Hỗn Nguyên Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra mình không thể trốn chạy mãi, một khi Đêm Tối không còn là điểm tựa để ẩn mình, khi Lửa cũng chẳng còn là thứ ánh sáng có thể soi đường. Tôi phải đối mặt với nó – những chuyện kỳ lạ đến một cách dồn dập, những chuyện mà dẫu có trí tưởng tượng siêu phàm thì cũng chưa bao giờ tôi nghĩ tới, những điều tưởng chừng như vô […]