Daily Archives: 31/01/2010


Gió Yêu Ai – Bạn có biết không?

Tôi đọc rất nhiều những bài viết về gió, hầu như tất cả. Tôi biết ở 1 số bài viết người ta thường cho Mây là người yêu thật sự của gió nhưng tôi không đồng tình. Cho nên những bài viết đó tôi không post ở Blog này, đơn giản là không đồng tình thì không post. Tôi vốn định post bài này lên từ đầu năm mới, một bài viết rất sâu lắng – 1 cảm xúc rất […]