Daily Archives: 26/02/2010


[Demo]Lời Tựa: Có gì trong CODARK đáng để đọc?

Rất lâu rồi, trước cả khi tôi đặt tay lên bàn phím và viết những dòng này, tôi đã tự hỏi: – Tại sao tôi lại muốn sáng tác CODARK? Tôi viết ra nó với mục đích gì? Đó là những câu hỏi không dễ trả lời – bởi vì đối với tôi, ai hiểu tôi sẽ biết rằng tôi có máu kinh doanh nhưng lợi nhuận với tôi không phải là tất cả. Vậy thì chắc chắn rằng với […]