Daily Archives: 24/03/2010


Codark_Vol 1 – Chương Một

Ogiphal Galin Varian – chỉ là một tiểu hành tinh nhưng không có một hình dung nào thật sự rõ ràng trong ký ức cũng như hiểu biết của hầu hết những dân tộc khác trong Liên Minh Thiên Hà MOG khi nhắc đến nó. Bởi vì với họ: Varian thật sự không phải là một nơi đáng chú ý dù rằng khoảng bảy trăm năm trước, nó từng được phát hiện là một hành tinh hoang sơ có sự […]