Daily Archives: 27/02/2011


[Truyện Cười] Gà… Pê Đê

Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và “tân binh” gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc: – Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta […]