Daily Archives: 10/04/2011


[Suy Ngẫm] Vì Lòng Người Là… Giấy

“Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá” Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?   Tôi muốn được kể một câu chuyện: Chuyện xưa kể […]