Daily Archives: 16/04/2011


Phân Loại EQ Theo Cung Hoàng Đạo

EQ là gì? Click Để Hiển Thị Nội Dung Được Ẩn – Show ▼ EQ là chỉ số đo lường khả năng xúc cảm của một người. Nhưng hệ đo lường của nó không nhằm đánh giá một người nào đó là máu lạnh hay mít ướt, có biết thưởng thức văn chương nghệ thuật không. Nó cũng không phải là một thứ đối lập với IQ, kiểu như người nào có IQ cao thì EQ sẽ thấp hay ngược […]