Daily Archives: 21/04/2011


[Funny] Sức Sáng Tạo Văn Chương Của 10x

Ai đã từng đọc qua các câu văn chương bất hủ của thế hệ 9x được lưu truyền rộng rãi trên mạng thì nay sẽ được chứng kiến tầm cao kiến thức của một thế hệ mới: Văn chương sáng tạo 10x. Lụm được cái Note này trên Facebook của một người quen, dù biết có vài câu là bịa ra nhưng mình cũng đã cười sặc sụa. Thật ra thì một số câu văn là của 9x đời cuối […]