Daily Archives: 10/05/2011


[Kỹ Năng] Cá Mập Trong Bể Nước

Đây là một câu chuyện xưa cũ, ai cũng biết (có thể). Ai cũng từng suy nghĩ được triết lý hay ít nhất là điều mà nó muốn gởi gắm ngay cả khi chưa từng đọc qua nó. Một điều nhắc nhở, một gợi ý thừa thải cho nên câu chuyện này có lẽ không nên đọc. Thế nhưng, con người là loài vốn ưa quên và là loài duy nhất có khả năng “cố tình không muốn hiểu những […]