Daily Archives: 17/05/2011


[Tư Duy] Sống Để Được… Ghét

Nguyên tắc đầu tiên: Đừng làm việc. Nguyên tắc thứ hai: Tránh nói ra sự thật. Nguyên tắc thứ ba: Cố “được” ghét. Và cuối cùng: Yêu một ai đó. Bạn sẽ có một cuộc đời đầy bận rộn… Đừng đặt cuộc sống trong giới hạn của những người trung bình Thật là một vinh dự lớn lao khi được dành mười phút phát biểu tại đây mà chẳng lo bị phản bác, mỉa mai hay trả thù. Tôi nói […]