Daily Archives: 01/08/2011


[Tùy Bút] Không Dành Cho Một Riêng Ai!

 Tự Sự – Lưu Quang Vũ Dù đục dù trong con sông vẫn chảy Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh… Dù người phàm tục hay kẻ tu hành, Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tìm ngay tự trong tâm? Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm Nhưng nụ chồi tự vươn lên tìm ánh sáng Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Chắc […]