Daily Archives: 31/08/2011


Khi Một Cánh Cửa… Khép Lại

Chúng ta có thể vô tình ăn một món không ngon nhưng chúng ta có thể bỏ nó, cũng như có toàn quyền chọn cho mình những món ngon khác mà ăn. Cớ gì cứ mang nỗi buồn trong lòng khi mà ta biết rằng dù ta có ra sao thì thế giới này vẫn ko thay đổi. Có những chuyện dù có cố gắng hết sức rồi chúng ta vẫn phải biết trước tình huống mà bản thân đành […]