Daily Archives: 08/10/2011


Steve Jobs: Diễn Văn về Cuộc Sống, Tình Yêu và Cái Chết

“Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đừng lãng phí để sống cho một cuộc đời ai đó. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để quan điểm của những người khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn.“ “Không ai muốn chết. Thậm chí cả những người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để được […]