Daily Archives: 11/11/2011


[Blog] Nó – Cổ Tích, Phim Hoạt Hình và Phong Cách Fantasy

Khuyến cáo: Nếu bạn vô tình hay thật sự muốn đọc nội dung bên dưới thì hãy ghi nhớ một điều, bài viết này có thể có những tình tiết thật và có thể hoàn toàn là hư cấu cho nên không có nội dung cũng chẳng có trật tự và cốt truyện. Dù sao đi nữa, nó vẫn là một sản phẩm được dán nhãn “Blog”… hãy hiểu điều này! Nếu nó có thể làm cho bạn cảm thấy […]