Daily Archives: 02/10/2010


Nickname: Koks4ever – Sự Từ Bỏ Đầy Kiêu Hãnh

Tôi là người luôn tự mâu thuẫn với những cảm giác và sở thích của chính mình. Tôi tự nhận mình là kẻ đứng giữa lưng chừng của mọi nhận xét và mọi góc độ trong cuộc sống. Tuy vậy, tôi nghĩ tôi là 1 người tốt nhưng mọi người cũng hãy cảnh giác với tôi. Vì có thể đó là là tôi đang giả tạo… Tiếp theo loạt bài tự bạch của tui, bài trước tui tự giới thiệu […]