Daily Archives: 14/06/2011


The Adjustment Bureau – Bản Đồ Định Mệnh

1/ Tôi viết Review phim này trong lúc đang có một tâm trạng mong muốn và chờ đợi một điều gì đó không rõ ràng, nhưng nó có mơ hồ liên quan đến cái tựa được đặt lại (không phải dịch lại) qua tiếng Việt: Bản Đồ Định Mệnh. Thế là xem đến đâu viết đến đó, phải mất đến gần phút thứ 20 của bộ phim tôi mới chợt nhớ ra một truyện ngắn mà tôi đọc cách đây […]