Daily Archives: 31/07/2011


ESFP – The Performers – Người Trình Diễn

ESFP: Hướng ngoại – Giác quan – Tình cảm – Linh hoạt Những người thuộc nhóm ESFP có lối sống chủ đạo là giác quan hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thế giới bằng năm giác quan của họ theo một cách cụ thể và rõ ràng. Ngoài ra, ESFP còn có một lối sống thứ hai của là cảm xúc hướng nội, là nơi họ tương tác với mọi thứ theo cách họ cảm nhận chúng, hoặc cách […]


ESTP – The Doers – Người Năng Động

ESTP: Hướng ngoại – Giác quan – Lý trí – Linh hoạt Những người thuộc nhóm ESTP có lối sống chủ đạo là giác quan hướng ngoại, họ cảm thụ thế giới thông qua năm giác quan một cách cụ thể và rõ ràng. Ngoài ra, ESTP còn có một lối sống thứ hai là tư duy hướng nội, họ biết suy nghĩ một cách lý trí và hợp lý. MÔ TẢ CHUNG: ESTP là những người nhanh nhẹn, hoạt […]


INTP – The Thinkers – Nhà Tư Duy

INTP: Hướng nội – Trực giác – Lý trí – Linh hoạt Những người thuộc nhóm INTP có lối sống chủ đạo là tư duy hướng nội, tức là họ giải quyết vấn đề một cách lý trí và logic. Ngoài ra, INTP còn có môt lối sống thứ hai thiên về trực giác hướng ngoại, họ nắm bắt mọi thứ thông qua trực giác của mình. MÔ TẢ CHUNG: INTP là những người thích suy nghĩ, phân tích. Họ […]


INFP – The Idealists – Nhà Lý Tưởng Hóa

INFP: Hướng nội – Trực giác – Tình cảm – Linh hoạt Những người thuộc nhóm INFP có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng nội, ở đó họ xử lý công việc theo cách họ cảm nhận về việc đó, hoặc theo cách mà việc đó phù hợp với hệ thống giá trị cá nhân của họ. Ngoài ra, INFP còn có một lối sống thứ hai thiên về trực giác hướng ngoại, ở đó họ tiếp nhận […]


ISTP – The Mechanics – Người Thiết Toán

* Một số trang dịch nhóm này là Thợ Cơ Khí – nhưng với những gì trình bày dưới đây, tôi nghĩ nghĩa đầy đủ và chính xác nhất phải là : Người Thiết Kế và Tính Toán. Do đó, tôi dịch lại đây là nhóm những Người Thiết Toán. ISTP: Hướng nội – Giác quan – Lý trí – Linh hoạt Những người thuộc nhóm ISTP có lối sống chủ đạo là tư duy hướng nội, họ giải quyết […]


ISFP – The Artists – Nghệ Sĩ

ISFP: Hướng nội – Giác quan – Tình cảm – Linh hoạt Những người thuộc nhóm ISFP có lối sống chủ đạo là cảm giác hướng nội, họ giải quyết vấn đề dựa trên cách họ cảm nhận vấn đề như thế nào, hoặc cách chúng hòa hợp với hệ thống giá trị của họ như thế nào. Ngoài ra, ISFP còn có một lối sống thứ hai là trực giác hướng ngoại, họ cảm nhận mọi thứ thông qua […]