Daily Archives: 23/08/2012


Thông Báo: Về việc các Link Download từ MediaFire tại Blog bị xóa!

Chính sách về những điều liên đến Bản Quyền ngày càng lan rộng trên Internet và hẳn nhiều người trong chúng ta đã lờ mờ nhận ra được tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của nó tác động đến thế giới số không chỉ đối với Thế Giới mà ngay tại Việt Nam. Sắp tới đây, cộng đồng mạng của chúng ta sẽ còn được chứng kiến nhiều sự kiện làm thay đổi ít nhiều về nhận thức thế […]