Trắc Nghiệm MBTI


INTP – The Thinkers – Nhà Tư Duy

INTP: Hướng nội – Trực giác – Lý trí – Linh hoạt Những người thuộc nhóm INTP có lối sống chủ đạo là tư duy hướng nội, tức là họ giải quyết vấn đề một cách lý trí và logic. Ngoài ra, INTP còn có môt lối sống thứ hai thiên về trực giác hướng ngoại, họ nắm bắt mọi thứ thông qua trực giác của mình. MÔ TẢ CHUNG: INTP là những người thích suy nghĩ, phân tích. Họ […]


INFP – The Idealists – Nhà Lý Tưởng Hóa

INFP: Hướng nội – Trực giác – Tình cảm – Linh hoạt Những người thuộc nhóm INFP có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng nội, ở đó họ xử lý công việc theo cách họ cảm nhận về việc đó, hoặc theo cách mà việc đó phù hợp với hệ thống giá trị cá nhân của họ. Ngoài ra, INFP còn có một lối sống thứ hai thiên về trực giác hướng ngoại, ở đó họ tiếp nhận […]


ISTP – The Mechanics – Người Thiết Toán

* Một số trang dịch nhóm này là Thợ Cơ Khí – nhưng với những gì trình bày dưới đây, tôi nghĩ nghĩa đầy đủ và chính xác nhất phải là : Người Thiết Kế và Tính Toán. Do đó, tôi dịch lại đây là nhóm những Người Thiết Toán. ISTP: Hướng nội – Giác quan – Lý trí – Linh hoạt Những người thuộc nhóm ISTP có lối sống chủ đạo là tư duy hướng nội, họ giải quyết […]


ISFP – The Artists – Nghệ Sĩ

ISFP: Hướng nội – Giác quan – Tình cảm – Linh hoạt Những người thuộc nhóm ISFP có lối sống chủ đạo là cảm giác hướng nội, họ giải quyết vấn đề dựa trên cách họ cảm nhận vấn đề như thế nào, hoặc cách chúng hòa hợp với hệ thống giá trị của họ như thế nào. Ngoài ra, ISFP còn có một lối sống thứ hai là trực giác hướng ngoại, họ cảm nhận mọi thứ thông qua […]


INFJ – The Protectors – Người Che Chở

INFJ: Hướng nội – Trực giác – Tình cảm – Nguyên tắc Những người thuộc nhóm INFJ có lối sống chủ đạo là trực giác hướng nội, họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. Ngoài ra, INFJ còn có một lối sống thứ hai thiên về cảm giác hướng ngoại, họ xử lý mọi việc theo cách họ cảm nhận, hoặc theo cách mà chúng có phù hợp với chuẩn mực của bản thân họ hay […]


ISFJ – The Nurturer – Người Chăm Nom

ISFJ: Hướng nội – Giác quan – Tình cảm – Nguyên tắc Những người thuộc nhóm ISFJ có lối sống chủ đạo là giác quan hướng nội, họ cảm nhận mọi thứ thông qua năm giác quan của mình một cách rõ ràng cụ thể. Ngoài ra, ISFJ còn có một lối sống thứ hai là cảm xúc hướng ngoại, họ giải quyết vấn đề dựa trên những cảm xúc mà họ cảm nhận về chúng, hoặc chúng hợp với […]


ISTJ – The Duty Fullfillers – Người Tận Tâm

ISTJ: Hướng nội – Giác quan – Lý trí – Nguyên tắc Những người thuộc nhóm ISTJ có lối sống chủ đạo là tư duy nội tâm, tức là họ cảm nhận thế giới bằng năm giác quan của họ theo một cách rõ ràng và cụ thể. Ngoài ra, ISTJ còn có một lối sống thứ hai là tư duy hướng ngoại, tức là họ ứng phó với mọi tình huống bằng lý trí và lô-gic. Mô Tả Chung: […]


INTJ – The Scientist – Nhà Khoa Học

INTJ: Hướng nội – Trực giác – Lý trí – Nguyên Tắc Những người thuộc nhóm INTJ có lối sống chủ đạo là trực giác nội tâm, ở đó họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. Ngoài ra, INTJ còn có một lối sống thứ hai thiên về tư duy hướng ngoại, ở đó họ giải quyết mọi việc dựa vào lý trí suy luận logic. Mô Tả Chung: Đối với người ngoài, INTJ có phong […]