Dự Đoán Mức Độ Tình Cảm Giữa Các Cung


Như chúng ta đã biết, qua bài viết Kiến Thức Cơ Bản Về 12 Cung Hoàng Đạo thì mỗi cung hoàng đạo đều gắn với 1 nguyên tố nhất định nên vì thế mà có những tính cách điển hình riêng biệt. Trước khi đọc bài này, khuyến cáo bạn nên tham khảo qua 1 lần hoặc đọc lại một lần nữa bài viết đó để hiểu những gì sẽ trình bày dưới đây.

12 Cung Hoàng Đạo là phương tiện để tìm hiểu tính cách một người – rồi đi đến khắc phục những yếu điểm của nhau để hòa hợp chứ không phải để phát sinh nghi kỵ hoặc là nguyên nhân của sự chia rẽ. Trắc nghiệm dưới đây như tiêu đề bài viết, mang tính dự đoán nhiều hơn là phán xét.

Vì là phương tiện nên chúng ta chỉ nên dùng chứ không nên lụy.
Mượn thuyền để qua sông, chẳng ai lên bờ mà còn vác theo cả chiếc thuyền.

Henry Long Nguyen

Click Để Hiển Thị Nội Dung Được Ẩn – Show ▼

Còn như thấy bài viết này khá được thì nhấn vào +1 hoặc Like nếu có thể ^^

Kết Quả:

Dưới trừ -10 điểm: Nhìn chung hai bạn rất ít điểm chung bởi 2 người có tính cách & suy nghĩ khác hẳn nhau. Tình yêu của bạn giống như đang đi xe địa hình trên 1 đoạn dốc toàn đá tảng. Phải cực kì cố gắng & nhẫn nhịn mới có thể lâu dài được. Lời khuyên: Tuy nhiên mặt tích cực là người ta có thể yêu nhau để khám phá nhiều điều chưa biết về nhau hơn là tìm đến những người mà mình quá ư là hiểu rõ.

Từ trừ -5 đến 0 điểm: Tình cảm lúc lên lúc xuống, mưa nắng thất thường. Trước khi tranh luận nên kiềm chế mình & cố gắng bình tĩnh. Hãy biết thông cảm, nghĩ cho nhau, mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn nhiều. Lời khuyên: trong mọi cư xử nếu cả hai luôn biết tự cân bằng thì một kết quả tốt đẹp là điều không khó nghĩ đến.

Trên 5 điểm: Bạn có đủ điều kiện cho 1 tình yêu tốt. Bạn đủ giống nhau để hiểu nhau & thừa sự khác nhau để cuốn hút lẫn nhau. Hãy biết phát huy và giữ gìn từ nền tảng tốt đẹp này. Lời khuyên: Mảnh đất tốt mà không biết vun trồng chăm sóc thì cũng cho ra cây còi cọc và mất mùa như thường.

Henry Long Nguyen
Biên dịch và Tổng Hợp

© 2011, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Viết một bình luận...

15 thoughts on “Dự Đoán Mức Độ Tình Cảm Giữa Các Cung