Ảnh Hưởng Của Ngày Sinh Đến Tính Cách [Phần Kết]


Bắt đầu loạt bài này: Ảnh Hưởng Ngày Sinh Đến Tính Cách – Phần 1, tôi nhận được rất nhiều phản hồi trong đó có cả tiêu cực lẫn tích cực khiến tôi muốn đừng lại ở phần 2. Với phần tôi cũng sợ cái gì mà nói dai nói dài sẽ thành nói nhảm, nói lan man không đúng đề tài. Nhưng một số bạn nói rằng đã có mở đầu hãy có kết thúc. Và cũng như một câu chuyện, dù kết thúc thế nào tôi vẫn muốn cái kết này các bạn hãy xem như một câu chuyện thư giản, đừng đặt nặng tính đúng sai gì cả.

Nhiều bạn hỏi rằng tài liệu nào để tôi viết những phần này, câu trả lời là nhiều, rất nhiều tài liệu nước ngoài được tổng hợp và biên soạn lại thành những phần hoàn chỉnh và liên kết nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam bạn có thể ra nhà sách và tìm cuốn “Vận mệnh đời người qua thuật số phương Tây“. Tất nhiên là để tham khảo thêm thôi vì nó không liên quan gì đến những phần tôi đã trình bày ở đây.

Nói luôn là tôi không giới thiệu Thuật Số theo phần tên gọi vì tên của 1 người có thể thay đổi chính vì vậy mà nó không chính xác, phần đúng có lẽ thuộc về niềm tin.

Như đã nói, nhắc đến thuật số thì nhắc đến nhiều kiểu, nhiều loại hình và nhiều nơi. Mỗi nơi lại áp dụng hiểu biết và vốn sống của họ hình thành nên 1 kiến thức khác. Phần này, có lẽ nhiều người cũng thấy quen thuộc. Bởi đôi lần đọc được đâu đó trên mạng nhưng họ chia nhỏ ra và đăng thành nhiều mục chứ không thống nhất như vầy.

Nhưng như đã nói dù sao thì vẫn phải có kết thúc… để bắt đầu 1 loạt bài mới: Trắc Nghiệm MBTI [Free] – sở dĩ có từ Free là vì đây là loại trắc nghiệm có trả phí và được công nhận trên thế giới.

Nhóm ngày sinh có nhiều cách chia nhóm và mỗi cách chia trong thuật số mang đến một định nghĩa khác nhau cho nhóm đó. Hôm nay, tôi giới thiệu cách chia nhóm theo hình thức +5.

Nghĩa là nếu bạn sinh vào những ngày:

01, 06, 11, 16, 21, 26, 31 – Bạn thuộc nhóm 1
02, 07, 12, 17, 22, 27       – Bạn thuộc nhóm 2
03, 08, 13, 18, 23, 28      – Bạn thuộc nhóm 3
04, 09, 14, 19, 24, 29      – Bạn thuộc nhóm 4
05, 10, 15, 20, 25, 30      – Bạn thuộc nhóm 5

Kết Quả:

Nhóm 1:

Click Để Hiển Thị Nội Dung Được Ẩn – Show ▼

Nhóm 2:

Click Để Hiển Thị Nội Dung Được Ẩn – Show ▼

Nhóm 3:

Click Để Hiển Thị Nội Dung Được Ẩn – Show ▼

Nhóm 4:

Click Để Hiển Thị Nội Dung Được Ẩn – Show ▼

Nhóm 5:

Click Để Hiển Thị Nội Dung Được Ẩn – Show ▼

Henry Long Nguyen

© 2011 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Viết một bình luận...

53 thoughts on “Ảnh Hưởng Của Ngày Sinh Đến Tính Cách [Phần Kết]